Söyle, Ne Görüyorsun? / Tell Me, What You See?

Duralit Üzerine Karışık Teknik / Mix Technic on Cardboard

  • 180x140 cm
  • Edirne, 2011
« Previous Project Next Project »