Bir Zamanlar / Once Upon A Time

Duralit Üzerine Karışık Teknik / Mix Technic on Duralit

  • 68x115 cm
  • İstanbul, 2011
Next Project »